Miesto dražby: priestory Aukčnej spoločnosti s.r.o., Kopčianska ulica č. 10, Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261)
Dátum dražby: 28.06.2021
Čas otvorenia dražby: 16:00 hod.
Čas otvorenia pre účastníkov: 15:30 hod.
Čas otvorenia dražby pre verejnosť:  15:50 hod.

Podrobnosti čítajte ďalej – TU

thumbnail of SKM_C364e21060313000

X