Oprava zrejmej nesprávnosti stavebného povolenia, Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska

Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom rozhodnutí č. SP/2814/2020/12/2021/6/SU/HP-3 zo dňa 16.04.2021, právoplatné dňa 20.05.2021

Stavba: „ Rekonštrukcia plynovodov, Bratislava, Vrakuňa, Rajčianska“

Stavebník: SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Miesto st: ulice Hradská, Uzbecká, Železničná, Toryská, Stavbárska, Toplianska, Čiernovodská, Bebravská, Hnilecká, Slatinská, Rajčianska, kat. úz. Vrakuňa, Bratislava

X