Informácia o plánovaných činnostiach v rafinérii v Bratislave v mesiaci jún, vrátane informácií o meraní hluku za máj

Informácia o plánovaných činnostiach v rafinérii v Bratislave v mesiaci jún, vrátane informácií o meraní hluku za máj

Výsledky merania hluku majú informatívny charakter.

V prípade zmien budeme harmonogram plánovaných činností aktualizovať v aplikácii Sused Slovnaft ako aj na stránke:

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

X