Oznamujeme Vám, že Zberný dvor na Majerskej ulici vo Vrakuni bude z bezpečnostných dôvodov súvisiacich s vypratávaním biologicky rozložiteľného odpadu a odpadu z dreva zatvorený od 26. – 28. 05.2021. Zberný dvor bude pre verejnosť opäť otvorený od 29.05.2021, t. j. od soboty, podľa riadnych prevádzkových hodín.

Ďakujeme za pochopenie.

X