Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat – Chov hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí

Na základe nariadených opatrení Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava Vám oznamujeme nariadenie opatrení v pásme dohľadu, ktoré sa nariaďujú pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy), ktorá môže predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí. Bližšie informácie a povinnosti pre chovateľov hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí sa nachádzajú v prílohe. Vyzývame občanov, aby bezodkladne nahlásili na e-mailovú adresu rastislava.mihokova@vrakuna.sk, alebo telefonicky na 0948 138 316 (najneskôr však do 03.05.) počty chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií a adresu chovu. Zároveň vyzývame na pozorné prečítanie opatrení, nakoľko chovateľom vyplýva zodpovednosť za viacero z nich.

Zoznam opatrení

X