Slovnaft spúšťa mobilnú aplikáciu na zlepšenie informovanosti ľudí a komunít o činnostiach v rafinérii

X