Miestny urad Vrakuna

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa otvára od 21.04.2021 svoje úradné miestnosti  pre obyvateľov Vrakune v nasledovných Stránkových hodinách:

Pondelok : 08:00 – 17:00

Utorok: nestránkový okrem podateľne

Streda: 08:00 – 17:00

Štvrtok: nestránkový okrem podateľne

Piatok: 08:00 – 12:00

Podateľňa miestneho úradu je otvorená každý deň !!

V zmysle §1 ods. l vyhlášky č. 187/2021 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, sa v období od 19. apríla 2021 do  28. apríla 2021 nariaďuje zákaz vstupu osobám, do vnútorných a vonkajších priestorov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa.

Tento zákaz sa podľa § 1 ods. 2 vyhlášky č. 187/2021 ÚVZ SR nevzťahuje na :

  • osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
  • osobu, ktorá prekonala ochorenie Covid-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,
  • osobu zaočkovanú:
  1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

Aj napriek tomu, že miestny úrad bude otvorený, odporúčame si dohodnúť termín mailom alebo telefonicky.

X