Počas mesiaca apríl pripravujeme detské ihriská, tak aby boli hlavne bezpečne pre naše deti. Každé detské ihrisko prejde jarnou údržbou, ktorá spočíva z technickej kontroly prvkov a upratovacích prác.

Harmonogram údržby bol spracovaný tak, aby sme to stihli do konca Apríla a od Mája bude fungovať špeciálna čata pre detské ihriská, ktorá bude pravidelne jednotlivé ihriská navštevovať a udržiavať.

Harmonogram pravidelnej údržby od 1.5.:

  1. týždeň : Rajčianska – vnútroblok, Bučinová, Jedľová – Vŕbová (Cookies), Kríková 7, Rajecká 8 – 10,Šíravská – pri MŠ
  2. týždeň : Bebravská 2, Čiližská 26, Bebravská 14 – 26, Slatinská – Bebravská, Slatinská 2 – 6 , Žitavská,Slatinská – Dvojkrížna
  3. týždeň : Kríková 8 – 16, Lesopark, Píniová, Čiernovodská 4

Týž  týždeň : Toplianska 5 – knižnica, Čiližská 1, Stavbárska 2 – 4, Poľnohospodárska, Hnilecká, Vážska, Toryská – Toplianska

V prípade, že je potrebná mimoriadna kontrola a oprava ihriska mestská časť zriadila telefónnu linku, ktorá funguje počas pracovnej doby od 6:30 do 15:00. Prosíme občanov o rešpektovanie pracovnej doby a volať len počas nej. Telefónna linka pre detské ihriská: 0948 363 055.

X