Upozornenie na povinnosť vykonať preventívnu celoplošnú jarnú deratizáciu

Close-up mouse sits near chewed wire in an apartment kitchen on the background of the wall and electrical outlet . Inside high-rise buildings. Fight with mice in the apartment. Extermination. Small DOF focus put only to wire.

Upozornenie mestskej časti na povinnosť vykonať preventívnu  celoplošnú jarnú  deratizáciu od 01.04.2021 do 31.05.2021, pre právnické aj fyzické osoby – na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava

celý dokument

X