Metropolitný inštitút Bratislavy a Nadácia mesta Bratislavy vyhlásili grantovú výzvu pre zlepšenie verejných priestorov.
Cieľom výzvy je, aby si ľudia dokázali kvalitne zútulniť svoje okolie, ktoré je počas pandémie akousi exteriérovou obývačkou. Z grantu môžu záujemcovia vytvoriť priestor na sedenie tam, kde dnes chýba – v predzáhradke, na ihrisku, na opustenom trávniku pri dome, vo voľne prístupnom vnútrobloku.

Súčasťou výzvy sú odborné konzultácie a koncepčné materiály MIB. Záujemci o grant môžu využiť konzultácie priamo so zamestnancami a zamestnankyňami MIB-u pri tvorbe svojich projektov. Rovnako koordináciu pri vybavovaní potrebnej administratívy a povolení s mestskými časťami, pokiaľ sa projekt bude realizovať mimo mestského pozemku.

Výzva Funkčnejšie verejné priestory, z ktorej bude rozdelených 100 000 eur, je otvorená do konca apríla.

Viac informácií sa dočítate v tlačovej správe.

celý dokument

X