Miestna knižnica Vrakuňa z Fondu na podporu umenia získala dotáciu v sume 3.500,- EUR na nákup kníh do svojho fondu.

Naši čitatelia majú možnosť objednať si tieto knihy cez náš online katalóg formou Objednaj odloženie alebo Rezervácia.

Ako na to?

Cez možnosť Kombinované vyhľadávanie, vyberte Ľubovoľné pole, rozbalí sa možnosť Obsahuje a do voľnej kolonky dopíšte text: Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

X