Od nového roka máme nový harmonogram vrecového zberu triedeného odpadu papiera a plastov, rozdelený podľa ulíc na sektor Vrakuňa A a B. (bližšie informácie na https://www.vrakuna.sk/2021/01/12/novy-harmonogram-2-etapy-zvozu-triedeneho-zberu-odpadu-z-rodinnych-domov/).

Vrecia boli doručené obyvateľom, ktorí bývajú v rodinných domoch, a ktorí sú zapojení do systému zberu komunálneho odpadu hl. m. SR BA (smetná nádoba).

Počet vriec bol vydaný na obdobie 12 mesiacov. Ak sa Vám napriek tomu vrecia minú, je potrebné sa obrátiť na zákaznícke centrum spoločnosti OLO, a.s., a to výlučne telefonicky na čísle 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.

Je nevyhnutné znižovať objem odpadu, ktorý ukladáme do vriec (napr. stláčaním).

V prípade núdze, Vám vrecia môžeme vydať aj u nás na Miestnom úrade, v podateľni na Šíravskej 7.

X