MČ BA-Vrakuňa udržiava v zimnom období chodníky len vo svojom vlastníctve alebo vo svojej správe. Z ekologického hľadiska sa v blízkosti vodných zdrojov a lesných porastov chemicky posyp nepoužíva. V rámci ochrany životného prostredia sa v zimných mesiacoch od 01.12. – do 31.03. neudržiavajú chodníky vo Vrakunskom lesoparku, promenáda pri Malom Dunaji a cyklotrasy v týchto lokalitách. Od 01.11. – do 31.03. sa neudržiavajú ani areály detských ihrísk, vstup na ne je len na vlastnú zodpovednosť. Prevádzkový čas detských ihrísk je od 01.04. – do 31.10. v čase od 08.00 – do 21.00.

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame občanov, aby na predmetných lokalitách zvýšili svoju pozornosť.

X