Predloženie odvolania voči stavebnému povoleniu – „Sanácia enviromentálnej záťaže, Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta – skládka CHZJD” – v k. ú. Ružinov a v k. ú. Vrakuňa Bratislava

X