Na základe právoplatných rozhodnutí Hlavné mesto SR ako vlastník pozemkov a zároveň žiadateľ o povolenie na výrub drevín bude v najbližších dňoch vykonávať výruby v MČ Bratislava-Vrakuňa. Ku každému výrubu bude umiestnená informačná tabuľa. Po výrube bude dodávateľská firma vykonávať aj frézovanie pňov po vyrúbaných drevinách. V súvislosti s uvedeným Vás žiadame o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní a dodržiavanie pokynov zamestnancov počas vykonávania prác.

Rozhodnutie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 1

Rozhodnutie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 2

Rozhodnutie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny 3

X