Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave počas mesiaca február 2021

Informácia o plánovaných činnostiach v rafinérii v Bratislave v mesiaci február vrátane informácií o meraní hluku za január.

Výsledky merania hluku majú informatívny charakter.

V prípade zmien budeme harmonogram plánovaných činností aktualizovať na stránke Slovnaftu

 

X