Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave v mesiaci január vrátane informácií o meraní hluku za december 2020

Informácia o činnostiach v rafinérii v Bratislave v mesiaci január vrátane informácií o meraní hluku za december 2020

Výsledky merania hluku majú informatívny charakter.
V prípade zmeny v harmonograme nájdete aktualizované informácie na stránke Slovnaft

X