Vianočné stromčeky budeme ponovom zbierať podľa harmonogramu a aj zo špeciálnych drevených ohrádok

Bratislava, 4. január 2021 – V snahe o zlepšenie komfortu obyvateľov pri odvoze vianočných stromčekov, zavádzame pre rok 2021 po sviatku Troch kráľov systematický zber stromčekov, v rámci ktorého sa budú z jednotlivých mestských častí odvážať stromčeky pravidelne v určené dni. V roku 2021 sa takisto uskutoční pilotný zber vianočných stromčekov z drevených ohrádok.

Cieľom nového systematického riešenia zberu a odvozu vianočných stromčekov je, aby boli zbierané organizovane a aby neznečisťovali verejné priestranstvá a zberné hniezda tak ako po minulé roky a nerozfúkaval ich vietor. Vyzbierané vianočné stromčeky materiálovo zhodnotíme v kompostárni.

 

Obyvatelia bytoviek budú môcť stromčeky ukladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu. Obyvatelia rodinných domov zas budú môcť stromčeky ukladať na zberné hniezda triedeného zberu (mestské časti so zavedeným vrecovým zberom  k nádobám na sklo).  Všetci obyvateľky a obyvatelia môžu zároveň kedykoľvek využiť zberný dvor OLO.

 

Harmonogram odvozu vianočných stromčekov 7.1. – 12.2. 2021:

  1. Pondelok – Staré mesto
  2. Utorok – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa
  3. Streda – Nové mesto, Rača Vajnory
  4. Štvrtok – Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
  5. Piatok – Petržalka, Jarovce, Rusovce Čunovo

viac informácií nájdete TU

X