Z dôvodu uznesenia vlády č. 808 z 31. decembra 2020, ktorou vláda SR obmedzuje podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2020 Z. slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 01. januára 2021 do 24. januára 2021, a v zmysle §4 ods. l vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí je Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vrakuňa ZATVORENÝ!

Z tohto dôvodu, PARKOVACIE KARTY, ktoré neboli žiadateľom doručené do 31.12.2020 budú doručené až vo februári 2021. Zatiaľ platia pôvodné parkovacie karty z roku 2020.

X