Miestny úrad Vrakuňa bude v termíne od 04.01.2021 do 26.01.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ!

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31.12.2020, ktorou vláda SR  obmedzuje podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 01. januára 2021 do 26. januára 2021, a v zmysle §4 ods. l vyhlášky č. 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

bude Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Vrakuňa v termíne od 04.01.2021 do 26.01.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ !

Stránkové dni budú upravené výhradne len pre Podateľňu, Matriku a Pokladňu, a to nasledovne:

Podateľňa / Matrika / Pokladňa

Pondelok          08:00 – 12:00

 

Stavebný úrad

Občania sa môžu v prípade správnych alebo iných konaní v rámci stavebného konania, len vopred a výhradne telefonicky alebo e-mailom, dohodnúť na stretnutí so zamestnancami stavebného úradu. Inak nebudú do budovy vpustení.

 

Matrika

Sobáše môžu byť vykonávané v maximálnom počte šesť osôb. Termín odovzdania dokumentov je potrebné dohodnúť si vopred, a to výhradne e-mailom alebo telefonicky.

 

Knižnica ostáva zatvorená

 

Sociálna výdajňa bude v termíne od 04.01.2021 do 25.01.2020 zatvorená.

26.1.2021 – otvorená

 

Jedáleň bude otvorená v obmedzenom režime, a to formou výdaja stravy cez okienko.

Výdaj stravy bude zabezpečený od utorka 26.01.2021

 

Prosíme Vás o obmedzenie návštev miestneho úradu na minimum.

V prípade potreby úhrady akejkoľvek platby, prosíme využite bezhotovostný platobný styk

 

Ďakujeme za pochopenie.

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v. r., starosta

 

 

 

 

 

X