Nástup žiakov druhého stupňa základných škôl od 11.1.2021 je podmienený testovaním žiakov a ich rodičov.

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa zabezpečila antigénové testovanie a každá základná škola do 5.1.2021 oznámi rodičom žiakov prostredníctvom Edupage miesto a čas testovania.

X