Rozhodnutie o odstránení stavby chaty a stavebnom povolení rodinného domu č.SP/987/9903/2020/6/SU/HAN-76

Stavebník: Konštantín Kocian a Mária Kocianová

Miesto: Tymiánová ulica, pozemok parc.č. 2430,2432

celý dokument

X