Vážení občania, z dôvodu karanténnych protiepidemiologických opatrení budú stránkové dni v termíne od 21.12.2020 do 31.12.2020 Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa iba v nasledovných dňoch a časoch:

Podateľňa
Pondelok (21.12.2020)           7.30 – 12.00
Utorok (22.12.2020)               7.30 – 12.00
Streda (23.12.2020)               7.30 – 12.00
Pondelok (28.12.2020)          7.30 – 12.00
Utorok (29.12.2020)               7.30 – 12.00
Streda (30.12.2020)               7.30 – 12.00
Štvrtok (31.12.2020)              7.30 – 12.00

Matričný úrad
Pondelok (21.12.2020)           7.30 – 12.00
Streda (23.12.2020)               7.30 – 12.00
Pondelok (28.12.2020)          7.30 – 12.00
Streda (30.12.2020)               7.30 – 12.00

Pokladňa
Pondelok (21.12.2020)           7.30 – 12.00
Pondelok (28.12.2020)           7.30 – 12.00
Streda (30.12.2020)                7.30 – 12.00

Zberný dvor
Dňa 23.12.2020 bude Zberný dvor na Majerskej ul. otvorený do 12.00
Zatvorený bude od 24.12.2020 do 04.01.2021
Zatvorený bude aj dňa 06.01.2021

 Miestny úrad bude otvorený pre verejnosť od 04.01.2021 podľa štandardných stránkových hodín.

Prosíme Vás o obmedzenie návštev miestneho úradu na minimum. V prípade potreby úhrady akejkoľvek platby prosíme využite bezhotovostný platobný styk.

Úradné záležitosti vybavíte telefonicky, prípadne e-mailom. Zoznam kontaktov je zverejnený na webovej stránke MÚ – https://www.vrakuna.sk/telefonny-zoznam-uradu/

 

Knižnica bude v termíne od 21.12.2020 do 31.12.2020 zatvorená. Od 04.01.2021 bude znovu otvorená.

 

Jedáleň bude v termíne od 28.12.2020 do 31.12.2020 zatvorená. V pondelok 04.01.2021 je možné objednávanie obedov priamo v jedálni a výdaj stravy bude od utorka 05.01.2021.           

 

Ďakujeme za pochopenie.

X