Rozhodnutie o tom, že vozidlo SAAB čiernej farby sa stáva starým vozidlom – doručenie verejnou vyhláškou – Vozidlo bolo odstránené zo Stavbárskej č.4 v Bratislave

X