Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát pre vozidlo Volkswagen Golf červenej farby bez EČV, odstránené zo Železničnej ul. v Bratislave

X