MČ BA-Vrakuňa v zimnom období od 01.11. – do 31.03. neudržiava areály detských ihrísk, vstup na ne je len na vlastnú zodpovednosť.
Prevádzkový čas je od 01.04. – do 31.10. v čase od 08.00 – do 21.00.

X