Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát – Toyota Yaris, červená EČV: BA280XC, odstránené zo Slatinskej 10-22

X