Riaditeľky Základných škôl Rajčianska, Železničná a Žitavská v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. udeľujú žiakom dňa 16.11.2020 (pondelok) riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.

X