Miestny urad Vrakuna

Vážení občania,

na základe uznesenia vlády SR o zákaze vychádzania č. 678/2020 a na základe uznesenia vlády SR o celoplošnom testovaní č. 665/2020 budú stránkové dni v termíne od 26.10.2020 do 09.11.2020 až do odvolania iba v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v nasledovných časoch:

v podateľni
Pondelok 2.11.2020:              7.30 – 17.00
Utorok 3.11.2020:                   7.30 – 16.00
Streda 04.11.2020:                  7.30 – 17.00
Štvrtok 05.11.2020:                 7.30 – 15.00
Piatok 06.11.2020:                  7.30 – 12.00

a na matričnom úrade a v ohlasovni pobytov
Streda 04.11.2020:                 7.30 – 17.00
Piatok 06.11.2020:                  7.30 – 12.00

Osvedčovanie podpisov a kópií listín matričný úrad nevykonáva.

Miestny úrad bude otvorený pre verejnosť od 09.11.2020 podľa štandardných stránkových hodín.

Prosíme Vás o obmedzenie návštev podateľne miestneho úradu na minimum. V prípade potreby úhrady akejkoľvek platby prosíme využite bezhotovostný platobný styk.

Knižnica bude zatvorená od 29.10. – 9.11.2020.

Úradné záležitosti vybavíte telefonicky, prípadne e-mailom. Zoznam kontaktov je zverejnený na webovej stránke miestneho úradu: https://www.vrakuna.sk/telefonny-zoznam-uradu/

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Lýdia Adamovičová, v.r.
Prednostka

X