Aktuálna informácia k činnostiam v rafinérii Slovnaft

Začiatok nábehu jednej z výrobných jednotiek po ukončení prác v rámci jesenných technologických zarážok bol posunutý na sobotu 17. októbra 2020 s predpokladaným trvaním do 21. októbra 2020. Tieto činnosti môže sprevádzať spaľovanie na poľných horákoch a zvýšená hladina hluku. Z dôvodu prekládky potrubia zemného plynu kvôli výstavbe diaľnice D4/R7 bude v dňoch 16. októbra 2020 až 23. októbra 2020 odstavená pec na spaľovanie kalu, čo môže spôsobiť zvýšenú mieru zápachu. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

X