Dodatočné povolenie stavby – Stavebné úpravy v byte č.33, BD Rajecká 10, Bratislava

X