Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Horné Diely

Zastupitelstvo

Dňa 14.9.2020 bolo oznámené verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie ,,Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Horné Diely“  ktoré sa uskutoční dnes 13.10.2020 od 14:00 hod na Poľnohospodárskej 27/B.

Prerokovanie bude prebiehať v rámci aktuálnych epidemiologických opatrení, ktoré nám odporučil RUVZ, zúčastnení sú povinní mať rúško a pred vstupom prejdú kontrolou telesnej teploty a musia si dezinfikovať ruky.

X