Upovedomenie neznámych účastníkov konania, o podaní protestu prokurátora proti opatreniu OÚ Bratislava, OVaBP

X