Jesenné upratovanie 2020, pre objemný odpad a BIO odpad zo záhrad

Do kontajnerov je zakázané dávať stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky, recyklovateľný odpad (papier, sklo, plasty), chemické látky, lieky, farby, riedidlá, žieraviny, oleje, batérie a akumulátory a iné odpady s nebezpeč. vlastnosťami.

Kontajner slúži pre  objemný odpad z domácností (čalúnený nábytok, koberce…).

Nadrozmerný odpad je potrebné rozmontovať na menšie diely.

Kontajnery na zeleň budú pristavené na ulice, kde sa nachádzajú rodinné domy.

Ku kontajnerom na zeleň bude určený pracovník verejnoprospešných služieb.

Žiadame občanov, aby nemiešali objemný a zelený odpad.

V zmysle § 6 VZN č.2/2017 MČ Bratislava–Vrakuňa o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti budú veľkokapacitné kontajnery na jesenné upratovanie umiestnené 24 hodín na týchto uliciach:

Dňa 26.10. pondelok

Platanová ul. – Priehradná ul.

Arménska ul. – Podunajská ul.

Malodunajská ul. 9

Dňa 27.10. utorok

Vŕbová

Jedľová

Jedľová ul. 2 – roh

Dňa 28.10. streda

Píniová 14

Brezová 5/A

Hradská ul. 122 – Estónska parkovisko

Dňa 29.10. štvrtok

Priehradná ul. – Hradská ul.

Šípová ul.

Železničná ul. 5

Dňa 2.11. pondelok

Rajčianska ul. 8

Toplianska ul. 2

Hnilecká ul. – Bebravská ul. pri ŠI

Dňa 3.11. utorok

Toryská ul. 22 – Bodvianska ul.

Rajčianska ul. 28 –32

Toryská ul. 21

Dňa 4.11. streda

Hrušovská ul. – Marhuľová ul.

Stavbárska ul.38 pri trafostanici

Dňa 5.11. štvrtok

Čiližská ul. 2

Čiližská ul. 26

Hradská ul. 87 – roh Stavbárska ul.

Dňa 9.11. pondelok

Kríková ul. 7

Rajecká ul. 2

Stavbárska ul. 52 pri Talline

Dňa 10.11. utorok

Anízová ul.

Podpriehradná ul.

Majerská za koľajnicami – záhrady

Dňa 11.11. streda

Rajecká ul. 16

Bučinová ul. 16

Poľnohospodárska ul. 22

Dňa 12.11. štvrtok

Slatinská ul. 20

Žitavská ul. 2 z boku pri garážach

Vážska ul. za Žitavou

Dňa 18.11. streda

Rebarborová ul. 51

Železničná ul. parkovisko pri zberných surovinách

Priehradná ul. – Tymianová ul.

Dňa 18.11. utorok

Ráztočná – Ihličnatá

Harmonogram v PDF nájdete tu

 

Jesenné upratovanie na zeleň zabezpečuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa, prostredníctvom vysúťaženej spoločnosti OLO, a. s.

V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objednávku. Zmena termínov je možná, oznamy budú zverejnené vo vývesných tabuliach Miestneho úradu, na internete, na appke, a vo Vrakunských novinách.

 

Informácie:
Ing. Ján Lalík
VPS
+421 911 543 541

X