Zber elektroodpadu so škodlivými látkami je zabezpečený na ul. Žitavská 5 dňa 24.10.2020

Elektroodpad

Zber elektroodpadu – ako sú televízory, monitory a odpad so škodlivými látkami ako sú farby riedidlá  a pod., je zabezpečený na 2 hodiny, ul. Žitavská 5, v termíne: 24.10.2020 od 8.00 – 10.00 hod.

celý dokument

X