Informácia o činnostiach v rafinérii SLOVNAFT, a.s. v mesiaci október

X