Vyzýva na vykonanie celoplošnej deratizácie na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v období od 1.10 -30.11.2020

X