S účinnosťou od 14.9.2020 do odvolania Úrad verejného zdravotníctva Bratislava vydal rozhodnutie, kde nariaďuje nasledovne opatrenia v súvislosti s pandemickym ochorením Covid-19.

X