Aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva platné od 10.9.2020

S účinnosťou od 10.9.2020 Úrad verejného zdravotníctva Bratislava vydal rozhodnutie, kde nariaďuje nasledovne opatrenia v súvislosti s pandemickym ochorením Covid-19.

X