Stavba:  „RD Vrakuňa“

Miesto stavby: Podpriehradná, parc.č. 3938/6, 3938/58, 932/6, 2346/9

Stavebník: Jaromír Bartovič a Mária Bartovičová

X