V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. (Školský zákon) riaditeľky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa poskytujú žiakom na deň 14.09.2020 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov. Školské kluby (ŠKD) sú počas riaditeľského voľna mimo prevádzky.

Riaditeľské voľno sa vzťahuje na  Základnú školu Rajčianska, Základnú školu Želežničná a Základnú školy Žitavská.

X