Podujatie Mestský bazár, ktoré je pilotným podujatím v rámci budovania povedomia o vznikajúcom Bratislavskom centre opätovného použitia. Záujemcovia môžu nepotrebné, ale stále použiteľné veci prinášať do zberu, ktorý už prebieha v centrále OLO vo vyhradených časoch počas septembra. Následne si bude možné tieto veci zakúpiť za symbolické ceny na Mestskom bazári, ktorý mesto plánuje na druhý októbrový víkend na Bazovej 8 v sídle mestského komunálneho podniku.

Hlavným cieľom pilotného podujatia Mestský bazár na Bazovej 8 je podpora vzniku stabilného novovznikajúceho Bratislavské centra opätovného použitia (reuse centra). Ako naznačuje už jeho samotný názov, ide o modernú platformu na podporu aktivít vedúcich k predchádzaniu tvorby odpadu predlžovaním životného cyklu predmetov a vecí, ktoré sú ešte vhodné na ďalšie použitie. Sériovo bude toto podujatie pokračovať aj v budúcom roku.

ZBER VECÍ bude prebiehať do 30.9.2020 v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 (oproti IKEA), vo vyhradených časoch:
sobota 8:00 – 18:00 h
streda 12:00 – 18:00 h
piatok 8:00 – 18:00 h

Zoznam vecí, ktoré je možné darovať, nájdete v prílohe. Pripájame aj grafiky na použitie v rámci komunikácie mestskej časti.

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto linku: https://www.olo.sk/kolo/.

Zároveň tak nám info kampaň beží aj na sociálnych sieťach. Na magistrátnom Facebooku máme vytvorený aj event.

X