S účinnosťou od 6.9.2020 do 30.9.2020 Úrad verejného zdravotníctva Bratislava vydal rozhodnutie, kde nariaďuje nasledovne opatrenia v súvislosti s pandemickym ochorením Covid-19.

X