Oznámenie o oreze drevín a žiadosť o neparkovanie automobilových vozidiel na ulici Vážska a Žitavská

Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že v rámci starostlivosti o zeleň vykonávame sériu opatrení týkajúcu sa drevín na území Vrakune, ktoré sú lokalizované na pozemkoch v našej správe. V rámci transparentných informácií dávame do pozornosti orez drevín na ulici Vážskej a Žitavskej. Orezávanie sa uskutoční v termíne od 07. – 08.09.2020, pokiaľ to umožnia poveternostné podmienky.
V súvislosti s uvedeným Vás žiadame o neparkovanie automobilových vozidiel na parkovacích miestach na Vážskej a Žitavskej ulici (najmä v lokalite pozdĺž súkromného gymnázia) v čase od 07.oo – 15.oo, a o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní a dodržiavanie pokynov zamestnancov VPS počas vykonávania prác.

Oznam o oreze drevín

X