Zberné hniezda pri rodinných domoch budú dňa 01.09.2020 odoberané

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. oznamuje, že ZBERNÉ HNIEZDA PRI RODINNÝCH DOMOCH budú dňa 01.09.2020 ODOBERANÉ. Od augusta 2020 spustila Bratislava prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastu formou vrecového zberu s odvozom priamo spred rodinných domov. Cieľom nového spôsobu zberu papiera a plastu je dosiahnuť zvýšenú mieru triedenia a čistejšie verejné priestranstvá aj životné prostredie. Z tohto dôvodu budú zberné nádoby na plast a papier dňa 01.09.2020 odoberané. Zvony na sklo budú ponechané. Prosíme občanov, aby vytriedený odpad umiestňovali už iba do vriec.

 

X