Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Stavebné úpravy v byte č.33, bytový dom Rajecká 10, Bratislava

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby „Stavebné úpravy v byte č.33, bytový dom Rajecká 10, Bratislava

stavebník: Tomáš Duranský a Jana Jankulicová

celý dokument

X