Vážení Vrakunčania, v súvislosti s projektom 10 000 stromov, ktorého myšlienkou je výsadba drevín v Bratislave, sme boli Hl. m. SR BA oslovení na spoluprácu v podobe návrhu vhodných plôch pre realizáciu tohto projektu. Nakoľko nám záleží, aby sa novými drevinami “zazelenelo” čo najväčšie územie Vrakune, chceli by sme zapojiť aj obyvateľov, a poprosiť Vás o návrhy lokalít, kde by podľa Vás bola vhodná nová výsadba.

Prosíme o zaslanie Vašich návrhov na e-mail: rastislava.mihokova@vrakuna.sk s popisom, na akom mieste by mala byť uskutočnená výsadba (ulica, popisné číslo, prípadne iná vhodná lokalizácia). Ak máte možnosť, môžete nám zaslať aj fotodokumentáciu miesta, pre ešte jednoduchšie objasnenie lokality. Po preverení majetkového stavu pozemku a zistenia vhodnosti výsadby, zaradíme lokalitu do nášho návrhu. Prosíme Vás o zaslanie v termíne do 03.08.2020. Viac informácií nájdete na: https://10000stromov.sk/

X