Od pondelka 13.7.2020 bude OLO, a.s. vykonávať dezinfekciu zberných nádob

Dezinfekcia nádob bude prebiehať bezprostredne po vývoze odpadu, posádka vydezinfikuje povrch všetkých nádob na stanovišti pomocou 4,7 % roztoku chlórnanu sodného C19. Tento úkon, ktorým sa likvidujú baktérie, vírusy, riasy a nižšie huby, nemusia občania vôbec postrehnúť, avšak bezprostredne po ňom môže byť v okolí stanovišťa cítiť chlórový zápach. Dotýkať sa vydezinfikovaných nádob nie je nebezpečné.

X