Rafinéria Slovnaft začala v nedeľu 28.6.2020 vykonávať povinnú údržbu, opravy a modernizáciu

Rafinéria Slovnaft začala v nedeľu 28.6.2020 vykonávať povinnú údržbu, opravy a modernizáciu. Viac informácii nájdete v priloženom ozname.

Oznam SLOVNAFT, a.s.

 

O vplyve prác na komfort obyvateľov – priebežne na internetovej stránke:

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

thumbnail of Letak Info o sprevod javoch str 1thumbnail of Letak Info o sprevod javoch str 2

X