Informácia o činnostiach v rafinérii – odstávky v rafinérii Slovnaft

Dobrý deň,

v rafinérii Slovnaft sa začnú v nedeľu 28. júna 2020 odstavovať niektoré výrobné jednotky, aby sa na nich počas júla mohla vykonať povinná údržba, opravy a modernizáciu. Po ukončení prác budú zariadenia postupne spustené do bežného chodu.

Odstavovanie, nábeh a práce počas generálnych revízií a technologických zarážok bude sprevádzať spaľovanie na poľných horákoch, zvýšená hladina hluku a vznik zápachu. Cieľom spoločnosti Slovnaft je skrátiť negatívne vplyvy činností znižujúcich pohodlie obyvateľov žijúcich v okolí rafinérie na nevyhnutné minimum.

Viac informácií nájdete v priloženom ozname.

O vplyve prác na komfort obyvateľov bude spoločnosť Slovnaft priebežne informovať na internetovej stránke:

https://slovnaft.sk/sk/o-nas/spolocenska-zodpovednost/rafineria-transparentne/planovane-cinnosti-v-rafinerii/

V prípade otázok je pre verejnosť 24 hodín denne pripravená infolinka na čísle 02/4055 8929.

celý dokument

X